Az Európa 2020 Stratégia célként tűzte ki a fenntartható fejlődést, melynek részét képezi a megújuló energiaforrások kiemelt használata és a bennük rejlő lehetőségek felismerése. A biogáz hasznosítása is egy lehetséges megoldás a kapcsolódó politikai célok eléréséhez. Biogáz elsősorban nem csak a mezőgazdaságban és a szennyvíz kezelése során keletkezik, hanem a települési hulladéklerakók is hatalmas potenciállal rendelkeznek.

A fenti EU-s célkitűzések eléréséhez szeretne hozzájárulni a konzorcium, melynek koordinátora az ATEKNEA Soltuions Hungary Kft. közreműködve az UTB Envirotec Zrt-vel, az ASIO spol. S. r.o-val, az ARW-Abfallmanagement GmbH-val, a V.B.T.S. GmbH & Co KG-val, az ATEKNEA Solutions Catalonia S.A-val,  és az University of Cadiz-zel.  A K+F projekt a megújuló erőforrások használatát kívánja elősegíteni.

A NOO2 projekt célja egy olyan technológia kifejlesztése, ami alkalmas a megújuló forrásokból (elsősorban hulladéklerakókból) származó gázok tisztítására és magas oxigéntartalmának csökkentésére. Így az új technológiával kezelt biogáz felhasználható üzemanyagként, gázhálózatba táplálható vagy sűrített formában CNG minőséggel töltőállomásokhoz juttatható el.

A 32 hónapos és hét partnert tömörítő együttműködés az EU FP7 Keretprogram támogatásával valósult meg 2013-és 2016 között (GA no. 605809).

A projekttel kapcsolatos bővebb információk az alábbi honlapon találhatók: www.noo2.eu