Adatvédelem

Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. , C/ VÍCTOR PRADERA 45, 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (SPANYOLORSZÁG) cím alatti székhelyen és az ES A 61474359. cégjegyzékszámon bejegyzett társaság fő tevékenysége a kutatás és fejlesztés, valamint a társaság a tulajdonosa a www.ateknea.com címen található weboldalnak (a továbbiakban a „Weboldal”).

Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. szavatolja a weboldal felhasználója által megadott valamennyi személyes adat (a továbbiakban a “Személyes adatok”) védelmét, valamint az 1993. december 13-án kelt, 15. számú spanyol Adatvédelmi törvény (a továbbiakban az „Adatvédelmi törvény”) és a 2007. december 21-én kelt, 1720. számú Királyi rendelet (a továbbiakban a „Királyi rendelet”) szerint tájékoztatja a következőkről:

a) A Társaság a Személyes adatokat az Adatvédelmi törvénynek és a Királyi rendeletnek megfelelően használja fel, valamint feltünteti azokat az “Usuarios de la pag.Web” című ügyiratban, amelyet szabályszerűen vett nyilvántartásba a spanyol Adatvédelmi Hivatal, és amelyet az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. saját felelősségére hozott létre és vezetett

b) A Személyes adatokat az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. a következő célokból gyűjti össze:
1. Az Ön bármilyen kérelmének intézése, tanulmányozása és teljesítése.
2. Reklámanyagok, hírlevelek és egyéb üzenetek küldése az Ön e-mail címére, amennyiben Ön az ilyen jellegű kapcsolattartásra engedélyt adott azáltal, hogy a következő mezőre kattintott

c) Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. valamennyi szükséges biztonsági intézkedést megtett annak érdekében, hogy megakadályozza az Ön Személyes adatainak elvesztését, manipulálását és az adatokhoz történő engedély nélküli hozzáférést az adatgyűjtés és felhasználás során, valamint elejét vegye minden olyan tevékenységnek, amely a Királyi rendeletben foglaltaknak ellentmond.

d) Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. vállalja a Weboldalon keresztül gyűjtött összes bizalmas adat védelmét az Adatvédelmi törvényben meghatározott feltételek szerint.

e) Az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. soha nem használja fel az Ön Személyes adatait olyan – más személy részére nyújtott – szolgáltatás során, amely nincs feltüntetve a jelen okirat b) pontjában, vagy amely az adott személy saját érdekeit szolgálja.

f) A Felhasználó igazolja, hogy elmúlt tizennégy éves, és rendelkezik a szükséges jogképességgel ahhoz, hogy beleegyezését adja Személyes adatainak felhasználásához az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. által a jelen okiratban meghatározott feltételeknek megfelelően.

g) Önnek lehetősége van gyakorolni a hozzáférés, helyreigazítás, lemondás vagy kifogásolás jogát az ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA S.A. részére megküldött írásbeli nyilatkozat útján.